Orkla

#arjenpieniinhyviinhetkiin-arpajaisten säännöt

12.4.2018

1. Arpajaisten järjestäjä
Arpajaiset järjestää Orkla Confectionery & Snacks Finland Oy, Äyritie 22, 01510 VANTAA.

2. Osallistumiskelpoisuus
Arpajaisiin eivät voi osallistua Orkla Confectionery & Snacks Finland Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä.

3. Arpajaisiin osallistuminen
Arpajaisiin osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.
Arpajaisiin osallistuminen tapahtuu julkaisemalla Instagramissa oma kuvasi arjen pienistä hyvistä hetkistä. Kuva tulee olla merkittynä hashtagilla #arjenpieniinhyviinhetkiin. Kaikki 23.4.–10.5.2018 julkaistut #arjenpieniinhyviinhetkiin-hashtagilla merkityt kuvat osallistuvat arvontaan, jossa arvotaan yhdelle voittajalle kotisiivouslahjakortti. Palkinnon arvo on noin 100 euroa. Kilpailuun voi osallistua vain julkisella Instagram-profiililla.
Palkinnot arvotaan seuraavasti:
Arvonta suoritetaan 11.5.2018 kaikkien 23.4.–10.5.2018 julkaistujen #arjenpieniinhyviinhetkiin-hashtagilla merkittyjen Instagram-julkaisujen kesken.

4. Arpajaisaika
Arpajaisaika on 23.4.–10.5.2018 klo 23:59. Voittaja valitaan kuten kohdassa 3. on ilmoitettu. Arpajaisajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa. Instagram ei ole mukana arvonnassa.

5. Palkinto ja arvonta
Arpajaisissa arvotaan yhdelle (1) voittajalle kotisiivouslahjakortti. Palkinnon arvo on noin 100 euroa.

6. Palkinnon lunastus ja rajoitteet
Arpajaisaikana valitaan yksi (1) voittaja. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Mikäli järjestäjä ei tavoita voittajaa kolmen (3) vuorokauden kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja.

7. Oikeudet
Osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi käyttää:
• osallistujan arpajaisjulkaisua
• osallistujan nimeä/nimimerkkiä
• osallistujan haastattelua missä tahansa julkaisussa tai markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

8. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu
Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, joka aiheutuu osallistumisesta arpajaisiin, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja arpajaisten yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.*

9. Verot
Arvonnan järjestäjä vastaa arpajaispalkinnosta aiheutuvasta arpajaisverosta.

10. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus
Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ehtojen mukaisesti. Osallistumalla arpajaisiin osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä / nimimerkkiä, kuvaa tai lausumaa arpajaisiin liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

11. Sääntöjen muuttaminen
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

Yhteyshenkilö:
Petra Väkelä
Marketing Manager
Orkla Confectionery & Snacks Finland Oy
petra.vakela@orkla.fi