Orkla

ANSVARSFULLHET

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab är en ansvarsfull producent av välbehag. I sin verksamhet tar vi miljön samt socialt och ekonomiskt ansvar i beaktande. Viktiga delområden inom ansvarsarbetet är till exempel produktsäkerhet, kvalitet, miljöpåverkan samt personalens välbefinnande.

Vi ställer höga krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet och i vår verksamhet är det av högsta vikt att konsumenternas förväntningar uppfylls och att den finländska detaljhandeln ser oss som en bra samarbetspartner. Lagar och förordningar samt de förväntningar och krav som samhället, våra intressentgrupper och kunder sätter på oss ligger till grund för vårt kvalitets- och miljöarbete. Utgående från dem strävar vi ständigt efter att förbättra vår verksamhet.

Riktlinjerna för vårt arbete är

  • Företagets varumärken är vårt viktigaste kapital. För att vi ska kunna garantera en god livsmedelssäkerhet och förtroende från konsumenterna, använder vi HACCP-systemet som grund för vår livsmedelssäkerhet. Vi följer Orkla Food Safety Standard ‑standarden, som baserar sig på BRC-standardens (British Retail Consortium) krav. Vi har förbundit oss till att ansvarsfullt hålla Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab i den godkända gröna klassen.
  • Ansvar för säkra produkter, kvalitet och miljön rör oss alla. Vägen mot kvalitets- och miljömedvetenhet förutsätter att man satsar på motiverade och ansvarskännande anställda.
  • En god arbetsmiljö bör skydda våra anställda från olyckor, skador och belastningar, vilket också är en förutsättning för effektiv produktion och god kvalitet.
  • Vi vill leva i harmoni med vår miljö. Därför är en av hörnstenarna i vår verksamhet att man bara använder den mängd resurser som är nödvändig för att tillverka produkterna.
  • Vi diskuterar öppet med den värld som omger oss.

När ansvaret för kvalitet, miljö och vår gemensamma framtid syns i all vår dagliga verksamhet, når vi resultat och kan även i fortsättningen vara den ledande aktören på våra marknader.