Orkla

Kvalitet

Vi skapar smaknjutningar och upplevelser för finländska konsumenter genom att erbjuda högklassiga produkter. Våra kunder känner igen god kvalitet och förväntar sig att våra produkter ska smaka lika gott varje gång. Kvalitet handlar dock inte bara om god smak. God kvalitet bygger dessutom till exempel på jämnhet i kvaliteten och pålitlighet i verksamheten.

Vi använder oss av ett omfattande kvalitetssystem. Allt vi gör utvärderas regelbundet och det hjälper oss att utvecklas till det bättre hela tiden.

De råvaror som vi använder är av hög kvalitet och huvudsakligen inhemska. Vi känner våra produkters leveranskedja från råvara till färdig produkt.  

Uppföljning och granskningar

En viktig del av vårt miljö- och kvalitetsarbete är kontinuerlig granskning. Det gör vi genom att systematiskt utvärdera våra processer och rutiner.