Orkla

Livsmedelssäkerhet

Förutom smaknjutning är även säkerhet ett absolut krav på våra produkter. Alla de mat- och snacksprodukter vi tillverkar, alla produktionslinjer, råvaror och processer granskas noggrant. Vi följer även alla strikta hygienbestämmelser för anställda och besökare. Vår omfattande granskningsprocedur baserar sig på HACCP-systemet.

HACCP

HACCP  (Hazard Analysis Critical Control Point) är en riskanalys där speciellt utvalda kritiska granskningspunkter i fabriken granskas. Ett exempel på en sådan granskningspunkt är röntgen- och metalldetektorn som våra färdiga produkter går igenom innan de hamnar hos konsumenten. På så sätt kan vi förhindra att förpackningar som innehåller till exempel metall, stenar eller andra föremål som inte hör hemma där tar sig vidare. Produktionslinjerna granskas regelbundet för att lokalisera risker.

De centrala grundprinciperna för HACCP är

  • Regler angående personalens hygien
  • Rengöringsrutiner av produktionsmaskiner och -utrymmen
  • Underhållsarbete av produktionsmaskiner och –utrymmen
  • Bekämpning av skadedjur
  • Kontroll av allergener
  • Hygienisk planering av utrymmen och apparatur
  • Spårbarhet
  • Beredskapsplan
  • Skolning av personalen
  • Dessutom övriga grundförutsättningar beroende på produktionstyp, som till exempel regler angående hanteringen av glas och knivar osv.  

OFSS

Våra konsumenter och kunder är mycket noggranna med vad livsmedel innehåller och vilka eventuella hälsoeffekter de kan ha. För att försäkra sig om att alla enheter inom Orkla följer en stabil och hög livsmedelssäkerhetsstandard, har bolaget utvecklat sin egen OFSS-standard (Orkla Food Safety Standard). OFSS-standarden baserar sig på BRC-standarden (British Retail Consortium) och ställer krav på hela organisationen.

Huvuduppmärksamheten fästs på att behärska kritiska granskningspunkter och processer. Alla våra anställda har en viktig uppgift i att följa och utveckla standarden. Driften övervakas förutom med återkommande interna granskningar, även på officiella OFSS-auditioner som regelbundet genomförs av Orkla.