Orkla

Miljö

Vi vill bära vårt ansvar om vår gemensamma miljö. Vi har redan länge agerat aktivt i miljöfrågor och vi har haft ett ISO 14001- miljöcertifikat sedan år 2001. Vi har till exempel förverkligat olika miljöprojekt för att spara in på vatten och transporter samt för att optimera energianvändningen. En av hörnstenarna i vår verksamhet är att använda enbart den mängd resurser som är nödvändig. 

ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöstyrningssystem vars mål att effektivera och förbättra miljöarbetet. Målsättningen för ISO 14001-standarden är att ständigt minska på helhetsbelastningen som verksamheten har på miljön. Genom att använda oss av standarden har vi kontroll över hur miljöarbetet framskrider både för resultatens och kostnadernas del.

Med hjälp av standarden kan vi

  • kartlägga och minska på verksamhetens miljöinverkan
  • ställa upp konkreta miljömålsättningar för att förverkliga förbättring
  • skapa en grund för trovärdig kommunikation gällande miljöarbete
  • ta ibruk ett miljöstyrningsprogram för att uppnå miljömålsättningarna
  • kontrollera att miljöarbetet fungerar
  • kontinuerligt följa med och utvärdera miljöarbetet
  • förverkliga fortsatta åtgärder baserade på uppföljningen och utvärderingen
  • ta ibruk styrrutiner för miljöarbetet