Orkla

 Samarbete och sponsorering

Vi får rikligt med frågor angående sponsorering och samarbetsförfrågningar och tyvärr kan vi inte inte delta i allt.  Vi koncentrerar oss nu i att stöda våra nuvarande samarbetspartners och tar därför inte emot nya ansökningar.

Vårt marknadsföringsmaterial är för våra kampanjer och tillställningar. 

Tyvärr kan vi inte skicka gratis produkter p.g.a. den stora mängden förfrågningar.