Vastuullisuus

Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab on vastuullinen mielihyvän tuottaja. Me otamme toiminnassamme huomioon ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun. Vastuullisuustyön tärkeitä osa-alueita ovat esimerkiksi tuoteturvallisuus, laatu, ympäristövaikutukset sekä henkilöstön hyvinvointi.

Asetamme laadulle ja elintarviketurvallisuudelle suuret vaatimukset ja toiminnallemme on ensiarvoisen tärkeää että kuluttajien odotukset täyttyvät ja suomalainen vähittäiskauppa pitää meitä hyvänä yhteistyökumppanina. Lait ja asetukset sekä yhteiskunnan, sidosryhmiemme ja asiakkaidemme meille asettamat odotukset ja vaatimukset ovat laatu- ja ympäristötyömme perusta. Niiden pohjalta pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme.

Työmme suuntaviivat ovat

  • Yrityksen tavaramerkit ovat tärkeintä pääomaamme. Jotta voisimme taata hyvän elintarviketurvallisuuden ja kuluttajien luottamuksen, käytämme elintarviketurvallisuutemme perustana HACCP-järjestelmää. Noudatamme Orkla Food Safety Standard ‑standardia, joka perustuu BRC-standardiin (British Retail Consortium) vaatimuksiin. Olemme sitoutuneet vastuullisesti pitämään Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n hyväksytyssä vihreässä luokassa.
  • Vastuu turvallisista tuotteista, laadusta ja ympäristöstä koskee meitä kaikkia. Tie kohti laatu- ja ympäristötietoisuutta edellyttää panostusta motivoituneihin ja vastuullisiin työntekijöihin.
  • Hyvän työympäristön on turvattava työntekijämme tapaturmilta, loukkaantumisilta ja rasituksilta, mikä on myös tehokkaan tuotannon ja hyvän laadun edellytys.
  • Haluamme elää sopusoinnussa ympäristömme kanssa. Siksi yhtenä toimintamme kulmakivistä on resurssien käyttö vain siinä määrin, kuin se on tuotteiden valmistamiseksi välttämätöntä.
  • Osallistumme avoimesti keskusteluun meitä ympäröivän maailman kanssa.

Kun vastuu laadusta, ympäristöstä ja yhteisestä tulevaisuudestamme näkyy kaikessa päivittäisessä toiminnassamme, saavutamme tuloksia ja pysymme jatkossakin johtavana toimijana markkinoillamme.