Orkla

Elintarviketurvallisuus

Paitsi makunautinto, myös turvallisuus on ehdoton vaatimus tuotteillemme. Kaikki valmistamamme ruoka- ja snackstuotteet, tuotantolinjat, raaka-aineet sekä prosessit tarkastetaan huolellisesti. Noudatamme myös kaikkia työntekijöitä ja vierailijoita koskevia tiukkoja hygieniamääräyksiä. Laaja tarkastusmenettelymme perustuu HACCP-järjestelmään.

HACCP

HACCP  ( Hazard Analysis Critical Control Point) on riskianalyysi, jossa tehtaalla tarkkaillaan erityisesti määriteltyjä kriittisiä tarkistuspisteitä. Esimerkki tällaisesta tarkistuspisteestä on röntgen- ja metallinilmaisin, jonka läpi valmiit tuotteemme kulkevat ennen niiden päätymistä kuluttajalle. Näin pystymme estämään eteenpäin pääsyn pakkauksilta, joissa on esimerkiksi metallia, kiviä tai muita esineitä, jotka eivät niihin kuulu. Tuotantolinjat tarkastetaan säännöllisesti riskien paikallistamiseksi.

HACCP:n keskeiset perusperiaatteet ovat

  • Henkilöstön hygieniaa koskevat säännöt
  • Tuotantolaitteiden ja ‑tilojen puhdistusrutiinit
  • Tuotantolaitteiden ja ‑tilojen ylläpitotoimet
  • Tuhoeläinten torjunta
  • Allergeenien hallinta
  • Tilojen ja laitteistojen hygieeninen suunnittelu
  • Jäljitettävyys
  • Valmiussuunnitelma
  • Henkilöstön koulutus
  • Lisäksi muut perusedellytykset, jotka riippuvat tuotantotyypistä, kuten esimerkiksi säännöt lasin ja veitsien käsittelyyn jne.

OFSS

Kuluttajamme ja asiakkaamme ovat hyvin tarkkoja siitä, mitä elintarvikkeet sisältävät ja mitä mahdollisia terveysvaikutuksia niillä voi olla. Varmistaakseen, että kaikissa Orklan yksiköissä noudatetaan vakaata ja korkeaa elintarviketurvallisuusstandardia, yhtiö on kehittänyt oman OFSS-standardinsa (Orkla Food Safety Standard). OFSS-standardi perustuu BRC-standardiin (British Retail Consortium) ja asettaa vaatimuksia koko organisaatiolle.

Päähuomio kiinnitetään kriittisiin tarkistuspisteisiin ja prosessien hallintaan. Kaikilla työntekijöillämme on tärkeä tehtävä standardin noudattamisessa ja kehittämisessä.Toimintaa valvotaan paitsi toistuvilla sisäisillä tarkastuksilla, myös Orklan säännöllisesti tekemillä virallisilla OFSS-auditoinneilla.